ایوان سنتر

ایوان سنتر

مجتمع ایوان سنتر به پیشرفته ترین سیستم مدیریت پارکینگ (PMS) مجهز می شود. شرکت سامان پارک طی قراردادی، بهره برداری از مجتمع ایوان سنتر را آغاز نمود.

در چارچوب این قرارداد، همچنین تجهیز پارکینگ به آخرین تکنولوژی PMS (سیستم مدیریت پارکینگ) شرکت معتبر آلمانی انجام می شود. در این سیستم پارکینگ هوشمند، ورود و خروج خودروها به پارکینگ تسهیل شده و بدون نیاز به اپراتور انجام می شود. راننده قبل از رسیدن به در خروج، می بایست هزینه پارکینگ را به صورت نقد یا با استفاده از کارت های بانکی انجام دهد و سپس مجوز خروج خودرو توسط سیستم مدیریت پرداخت پارکینگی، صادر می شود. به دلیل معماری خاص این پارکینگ، از سیستم هدایت پارکینگی (PGS) استفاده نشده است. همچنین برای تسهیل ورود و خروج پرسنل مجتمع، از سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر کارت RFID استفاده می شود. از مهم ترین مزایای این سیستم مدیریت پارکینگ، جلوگیری از سوء استفاده مالی در دریافت پول اضافی به علت تمام مکانیزه بودن آن و کاهش بسزای ترافیک در درب های ورودی و خروجی است.

سیستم مدیریت پارکینگ فوق الذکر از راه حل های شرکت Scheidt & Bachmann آلمان می باشد . از دیگر مزایای این سیستم مدیریت پارکینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. کاهش هزینه های بهره برداری
 2. حذف کامل سوء استفاده های مالی
 3. تعرف های متغیر و منعطف
 4. ایجاد کمپین های تبلیغاتی
 5. محاسبه ظرفیت
 6. مشاهده ظرفیت و رزرو آنلاین
 7. ارتباط صوتی با اپراتور
 8. ادغام با CCTV
 9. ادغام با پلاک خوان
 10. گزارش های کاربردی و دقیق
 11. توسعه در آینده، پرداخت موبایلی
 12. کاهش نیاز به پشتیبانی با توجه به MTBF بالا
 13. معماری سیستم و شرح برخی تجهیزات مورد استفاده

مجتمع تجاری ایوان سنتر 

در زمینی به مسـاحت 7000 مترمربـع در مجاورت خیابـان آفریقـا، بوستان نوروز و بوسـتان آب وآتش واقع گردیده اسـت.

 بوسـتان نـوروز چشـم انداز زیبایـی بـرای واحدهای تجاری بخـش غربی و تپـه هـای عبـاس آباد، چشـم انداز زیبایـی بـرای واحدهای تجاری شـرقی مجتمع به ارمغان آورده و نقش به سـزایی در تلطیف آب و هوای منطقه و کاسـتن از تراکم کاربری های مسـکونی ایفا می کند.

همچنین قرارگیری ایـن مجموعـه در حـد فاصـل دو بزرگـراه حکیم در جنوب و شـهید همت در شـمال، دسترسـی مطلوب و سـریع به هر نقطه از شـهر تهران را فراهم می نماید. مزیت مجتمـع تجاری، دیـد360 درجه به تپه های سرسـبز عباس آباد و بوسـتان نـوروز و نورگیـری واحدهـای تجـاری از دیگر مزیت هـای انکار ناپذیـر مجتمـع ایوان اسـت که جذابیـت خاصی بـرای جویندگان فضاهای جدیـد تجاری به همـراه دارد.

 طراحـی و احـداث فضاهایـی ماننـد بوسـتان آب و آتـش، باغ هنر، بوسـتان بنـادر، شـهرگل عبـاس آبـاد، اسـکیت پـارک عبـاس آبـاد و بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس، پـل طبیعـت، مسـیرپیاده و دوچرخـه وکالسـکه، میـدان مشـاهیر، آسـمان نمـای گنبدمینـا، بوسـتان نـوروز، دریاچه بوسـتان نوروز و بسـیاری فضاهـای دیگـر جهـت سـرگرمی و تفریـح، باعـث شـده تـا این مجموعـه بـی نظیـر بـه عنـوان قطـب ویـژه فرهنگـی و گردشـگری تهران به شمار آید.

 

امکانات و خدمات مجموعه:

 • سیستم کنترل هوشمند جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
 • تاسیسات مرکزی و روشنایی
 • سیستم کنترل هوشمند مدیریت پارکینگ و راهنمایی مراجعین
 • سیستم کنترل هوشمند اعلام حریق
 • سیستم کنترل مرکزی دوربین مداربسته در مشاعات و پارکینگ ها
 • سیستم اگزاست مرکزی
 • برق اضطراری
 • شبکه اینترنت و شبکه سراسری داخلی
 • سیستم BMS برای نورپردازی و روشنایی ها، دوربین های امنیتی و…
 • نورپردازی های نما و محوطه های داخلی و خارجی

مشخصات پروژه 

مساحت زمین: 7045مترمربع

زیربناء کل: 38923 متر مربع

136 واحد تجاری جمعاً به مساحت 10500 مترمربع

315 واحد پارکینگ اختصاصی جمعاً به مساحت 7800 مترمربع، 5735 واحـد پارکینـگ عمومی جمعاً به مسـاحت 18200

موقعیت جغرافیایی

بلوار آفریقا، بالاتر از میدان آرژانتین، بلوار دادمان، جنب استانداری تهران

برای اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید. همکاران ما شما را در انتخاب سیستم مدیریت پارکینگ با بودجه و کارکرد مناسب راهنمایی می کنند.