اخبار و مقالات

بازاریابی خود را قدرتمند کنید نرم افزار رزرواسیون پارکینگ (PRS) جامع ترین نرم افزار پارکینگی در دنیا محسوب می شود. برای شرکت هایی که به دنبال فراتر رفتن از رقبای خود و رشد درآمد هستند، نرم افزار رزرواسیون پارکینگ برای کمک حاضر است. با یک راه حل رزرواسیون بلادرنگ که در یک نرم افزار ترکیب شده، شرکت ها می توانند بازار و مشتریان خود را بهتر مورد هدف قرار دهند و بازدید کنندگان را به خریداران تبدیل کنند.
سیستم پرداخت: دستگاه ورودی  برای کوتاه کردن زمان توقف خودروها در صف پرداخت، پرداخت پارکینگ را به وسط پارکینگ منتقل می کنیم تا در ورود یا خروج، خودرو ها تنها قبض/کارت را دریافت و ارائه کنند. در مقاله حاضر، به بررسی بیشتر این روش و شرح برخی تجهیزات لازم می پردازیم.